Hyppää sisältöön

Kulttuuripaja Virran toimintaohjeet

Kulttuuripaja Virta on yhteisö, joka muodostuu kaikista sen toimintaan osallistuvista ihmisistä. Pajalla keskitytään mielekkääseen ja luovaan tekemiseen, voimavaroihin ja vahvuuksiin.

Kulttuuripajalla ja pajan etätoiminnoissa toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan. (Alkuperäisiä sääntöjä päivitetty 14.3.2023; yhteisökokouksen päätösten mukaan sekä ristiriitaisuuksien poistamiseksi.)

 1. Pajalla hyväksytään kaikki.
  Paja on syrjinnästä vapaata aluetta. Jokaista kunnioitetaan omana itsenään. Jokainen on yhtä arvokas.
  – Älä jätä syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 2. Toimimme yhdessä.
  Ketään ei jätetä ulkopuolelle. Kaikkia pyydetään mukaan yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin. Huolehdimme siitä, että kaikki tulevat kuulluiksi ja pääsevät osallisiksi yhteisissä keskusteluissa.
  – Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa yhdessä.
 3. Olemme kohteliaita toisillemme.
  Jokainen ihminen ansaitsee tulla huomatuksi. Moikataan aina, kun joku tulee pajalle tai lähtee. Autamme, jos toinen tarvitsee apua.Keskustelemme asioista rakentavasti, kuuntelemme toisiamme ja annamme puheenvuoron kaikille. Emme jyrää muiden mielipiteitä, emmekä moralisoi.
  – Jokaisella on oikeus määrittää vapaa-ajan sosiaaliset suhteensa. Jos pyydät jotain kaveriksi pajan ulkopuolella, olethan valmis ottamaan vastaan myös kieltävän vastauksen.
 4. Arvostamme moninaisuutta.
  – Jokainen on ainutlaatuinen yksilö. Ei tehdä oletuksia toistemme sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuuritaustasta tai arvomaailmasta. Virrassa ei myöskään hyväksytä mihinkään ihmisryhmään kohdistuvaa vihapuhetta.
 5. Toiminta on luottamuksellista.
  – Älä puhu kävijöiden asioista ulkopuolisille äläkä kerro, keitä pajalla käy ilman heidän lupaansa
 6. Kaikki toiminta on vapaaehtoista.
  – Meidän kaikkien jaksaminen, vireystila ja toimintakyky vaihtelevat. Kaikilla on oikeus osallistua toimintaan oman sen hetkisen voinnin mukaan, eikä omaa oloa ole velvollinen selittelemään muille..
 7. Kunnioitetaan toistemme henkilökohtaista fyysistä ja henkistä tilaa.
  – Kaikki häirintä ja kiusaaminen on kiellettyä. Ei kosketa ilman lupaa. Ei kuvata ilman lupaa. Ei udella asioista, joista toinen ei halua puhua.
 8. Pajalla ollaan selvin päin.
  – Tule pajalle vain täysin selvänä. Pajalla ei ihannoida päihteiden käyttöä eikä kannusteta muita siihen.
 9. Huolehditaan yhdessä pajan tiloista.
  – Kaikki ovat vastuussa pajan siisteydestä. Siivoa ainakin omat jäljet! Tiskit tiskikoneeseen. Jätä paikat aina siihen kuntoon, että seuraavat voivat aloittaa toiminnan siivoamatta.
  – Mikäli huomaat, että jotain pitäisi tehdä, että pajan arki rullaa (esim. keittää lisää kahvia, tuoda lisää vessa- tai käsipaperia, vaihtaa roskikseen uusi pussi) –> on huomaavaista hoitaa asia!
 10. Virheiden tekeminen on inhimillistä.
  – Kuka tahansa meistä saattaa loukata tahattomasti ja puhua harkitsemattomasti (esimerkiksi käyttää tahattomasti jotakin toista loukkaavaa sanaa). Huomauta tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Pyydä myös itse tarvittaessa anteeksi ja korjaa toimintaasi.

Olemme kaikki vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Haastavissa tilanteissa toimi näin:

 1. Jos pystyt, ratkaise tilanne tapahtumahetkellä. Voit esimerkiksi pyytää, että vaihdetaan puheenaihetta, mikäli koet, että puheen aihe tai tyyli on kuormittava.
 2. Jos tilanne ei ratkea tai jää mietityttämään, tule kertomaan asiasta jollekin työntekijälle. Mietitään yhdessä ratkaisu tai puretaan tilanne.
 3. Mikäli asia ei ratkea kahdenkeskisellä keskustelulla, käydään keskustelu kaikkien asianosaisten välillä.

Lisäksi: Ota aina yhteyttä henkilökuntaan, jos voit itse pahoin tai jos huomaat, että joku muu voi pahoin. Aina saa myös kysyä, jos jokin ihmetyttää — ja ehdottaa uusia ideoita toimintaan!