Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Sosped-säätiön alainen Tampereen Kulttuuripaja Virta kerää joitakin henkilötietoja, jotta se voi järjestää ryhmätoimintaa, kouluttaa vertaisohjaajia, sekä tiedottaa toiminnastaan toimintaan osallistujille sekä sidosryhmäjäsenille.

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 24.5.2018.

1 Rekisterinpitäjä

Sosiaalipedagogiikan säätiö

Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Minna Wallenius

Titteli: Vastaava ohjaaja

Sähköposti: minna.wallenius@sosped.fi

Puhelinnumero: 044 722 7780

3 Rekisterin nimi

Tampereen Kulttuuripaja Virran henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi vain siltä osin kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kulttuuripaja Virran ryhmätoiminnan, tilaisuuksien ja vertaisohjaajakoulutuksien järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotietojen sekä osallistujapalautteen kerääminen toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Kulttuuripaja Virran sidosryhmäjäsenten yhteystietolistaa.

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyn henkilön luvalla ja rekisteriseloste on luettavissa Kulttuuripajalla sekä verkkosivuilla.

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavat tiedot:

Kulttuuripajan kävijät

* Nimi, syntymäaika, sähköpostisoite, puhelinnumero, osoite

* Lyhyt kuvaus odotuksista

* Mistä saanut tiedon toiminnasta

* Mitä taitoja, kiinnostuksenkohteita ja harrastuksia sinulla on?

* Miten haluaisit osallistua toimintaan? Oletko kiinnostunut ryhmistä/ vertaisohjaajakoulutuksesta/ molemmista

* Haluatko kertoa mahdollisista terveydellisistä seikoista, jotka vaikuttavat kulttuuripajalla toimimiseen?

* Omainen tai taho, johon voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä jos huolta syntyy

* Millaisia lähitulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

* Onko vielä jotain, mitä itse haluaisit kertoa?

* Annan luvan henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen.

* Sitoudun pajan toiminnassa luottamukselliseen ja muita kunnioittavaan toimintaan

* Lupa lähettää toimintaan liittyviä viestejä

Sidosryhmäjäsenten yhteystietolista

* Nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa lukuun ottamatta lainvelvoittamia ilmoituksia lastensuojelu- ja rikosasioissa.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes kävijä pyytää tietojen poistamisen tai työntekijöiden harkinnan mukaan. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen jäljelle jäävät vain tilastotiedot, joista rekisteröityä ei voida tunnistaa.

Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.

Ainoastaan työntekijöillä on käyttöoikeus rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

Sidosryhmäjäsenten tiedot säilytetään toiminnan loppuun saakka, tai siihen asti kun henkilö itse haluaa poistua rekisteristä. Rekisteriä päivitetään säännöllisesti.

10 Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

1. Nimi

2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tai:

3. Kuulutko sidosryhmäjäseniin eli uutiskirjeen saajiin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai omien rekisteritietojen poistamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisteritietojen poistamisen jälkeen tietojen tarkistaminen ei ole enää mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.